top of page
Dienstencentrum De Sprankel
Kortrijksebaan 8
3220 Holsbeek
Tel: 016/49 86 58
E-mail: desprankel@zusters-berlaar.be

Waar iedereen welkom is!

 

Dienstencentrum De Sprankel wil een 'open huis' zijn voor iedereen, ongeacht leeftijd, geloofsovertuiging, sociale en/of financiële mogelijkheden.

In het bijzonder wordt er aandacht geschonken aan senioren. 

De Sprankel heeft als doelstelling activiteiten van algemene informatieve, vormende en recreatieve aard aan te bieden om de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van de gebruikers te versterken, in overleg met lokale verenigingen en organisaties die gelijksoortige activiteiten aanbieden. Bovendien tracht het dienstencentrum hulp bij activiteiten van het dagelijkse leven aan te bieden.

Dienstencentrum De Sprankel maakt deel uit van WZC Sint-Margaretha, dat tot de overkoepelende organisatie vzw Zusters van Berlaar behoort.  

 

Tot het woonzorgcentrum Sint-Margaretha behoren een woonzorg-huis, een centrum voor kortverblijf, het dagverzorgingscentrum Het Convent, het dienstencentrum De Sprankel en de assistentiewoningen Parel I en II.

Activiteiten

De Sprankel wil een thuis zijn waar persoonlijke groei, bewust-wording en verbondenheid nagestreefd worden.

Dit door het organiseren van informatieve, ontspannings- en vormingsactiviteiten en door het aanbieden van dienstverlening, waarbij 'ontmoeting met de ander' steeds centraal staat.

Bent u niet tevreden met onze werking of dienstverlening? Laat het ons weten!

Praat in de eerste plaats rechtstreeks met de betrokken medewerker. Problemen lost men meestal het snelst en makkelijkst op door rechtstreeks te praten met de mensen die er mee te maken hebben.


Kan dat niet of vindt u dat niet mogelijk? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

U kan hiervoor terecht bij onze ombudsvrouw. Dat is Jasmien Nulens. Je kan haar tijdens de kantooruren vinden in het bureel langs de receptie. Zij zal uw klacht behandelen en samen met u naar een oplossing zoeken. Je kan de klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen.
Zo willen we ervoor zorgen dat u opnieuw vertrouwen krijgt in ons centrum en kunnen wij als organisatie leren uit onze fouten of uw ervaringen.

Je kan een klacht indienen omdat je niet akkoord gaat met onze werking, om iets recht te laten zetten, om zelf beter geholpen te worden, of om ervoor te zorgen dat andere cliënten in de toekomst beter zullen geholpen worden.

bottom of page